" /> Dàn máy đào 8 VGA GTX 1660 Super 6G Gigabyte OC NEW ETH: 240Mhz

1900.0243

Dàn máy đào 8 VGA GTX 1660 Super 6G Gigabyte OC NEW ETH: 240Mhz

118,500,000

  • Dàn máy đào 8 chân GTX 1660 Super 6GB Gigabyte –  Bảo hành 36 Tháng
  • Tốc độ: 21xMHz. Điện: 1000W
  • Cấu hình tối ưu nhất đến hiện tại – không dùng dây Rizer – mới 100%
  • Hỗ trợ ráp và setup trọn gói

còn 8 hàng

Dàn máy đào 8 VGA GTX 1660 Super 6G Gigabyte OC NEW ETH: 240Mhz

118,500,000